ตัวอย่าง ม่านม้วน และสเปค
รายละเอียดผ้า ม่านม้วนชนิดต่างๆ
สเปค ม่านม้วน

Blackout Fabric

UV 100% (PD3191)

สเปค ม่านม้วน

SUNSCREEN 40 SERIES

15% (pdx)

สเปค ม่านม้วน

SUNSCREEN 40 SERIES

7% (dfl)

สเปค ม่านม้วน

SUNSCREEN 30 SERIES

1% (dnd)

สเปค ม่านม้วน

SUNSCREEN 40 SERIES

3% (pdt)

สเปค ม่านม้วน

SUNSCREEN 30 SERIES

3% (PDT)

สเปค ม่านม้วน

blackout fiberglass

100% (pd)

สเปค ม่านม้วน

SUNSCREEN 40 SERIES

5% (dfn)

สเปค ม่านม้วน

SUNSCREEN 40 SERIES

5% (pdn)

สเปค ม่านม้วน

SUNSCREEN 30 SERIES

5% (pdsr)